угода

 • 41удовольствие — Наслаждение, отрада, приятность, услада, утеха, утешение. Мне доставляет удовольствие. Ср. . Прот. восторг. См. веселье доставлять удовольствие, находить удовольствие... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н.… …

  Словарь синонимов

 • 42а-мета — и, ж. 1) Угода на умовах рівної, паритетної оплати. 2) Венчурна підприємницька угода, учасники якої мають однаковий ризик …

  Український тлумачний словник

 • 43картель — I ю, ч. 1) ек. Одна з форм монополії, учасники якої для підвищення прибутку укладають угоду про поділ ринків збуту, розміри виробництва, рівень цін на продукцію тощо; характеризується збереженням комерційної та виробничої самостійності об єднаних …

  Український тлумачний словник

 • 44конвенція — ї, ж., дипл. Договір, угода між державами з якого небудь спеціального питання. •• Ми/тна конве/нція багатостороння міждержавна угода, що регулює режим митного оподаткування на товари, що їх імпортують з країн – учасниць цієї угоди. Міжнаро/дні… …

  Український тлумачний словник

 • 45оренда — и, ж. 1) Наймання, тимчасове користування будівлями, земельною ділянкою, обладнанням, виробничими площами, машинами і т. ін. на договірних засадах. •• Безстроко/ва оре/нда різновид орендних відносин, при яких об єкт передається в оренду наймачу… …

  Український тлумачний словник

 • 46союз — у, ч. 1) Тісна єдність, тісний зв язок між ким , чим небудь. || Спільне подружнє життя. || Угода, домовленість з ким небудь про щось. 2) Об єднання груп людей, організацій, держав для яких небудь спільних дій, спільної мети. •• Ми/тний сою/з… …

  Український тлумачний словник

 • 47стредл — а, ч., бірж. 1) На товарних ринках – поєднання одночасної купівлі одного товару з продажем іншого; на ринках акцій – угода, яка надає тримачеві цінних паперів право їх продавати або купувати за певною ціною. 2) Подвійний опціон або стелажна угода …

  Український тлумачний словник

 • 48Завіт - союз - заповіт — Грецький термін διαθήκη переважно вживали в Септуаґінті для перекладу єврейського berith, що означає «угоду» або «союз», чи то в політичному значенні (пор. 1 Цар. 20:34), чи навіть у подружньому (Мал. 2:14), а найчастіше «угоду союз» між Богом і… …

  Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

 • 49компланація — Компланація: тут: угода про повинності [XIX] По тім д. 4 лютого 1793 року зробили компланацію з панством яка потверджена була комісією циркулярною: в ній зобов язалися кожний паровий 6 кіп, а поєдинковий 2 копи нажати, але швидко й того не… …

  Толковый украинский словарь

 • 50в угоду — 1. см. угода; в зн. нареч. кому чему Сделать что л., поступить каким л. образом из желания или стремления угодить; угождать чьим л. прихотям, желаниям. Делать что л. в угоду избалованному ребёнку. 2. см. угода; в зн. предлога. чему Для чего л. В… …

  Словарь многих выражений