сцинтиллятор

 • 101neorganinis kristalinis scintiliatorius — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. inorganic crystal scintillator vok. anorganischer Kristallszintillator, m rus. неорганический кристаллический сцинтиллятор, m pranc. scintillateur à cristal inorganique, m; scintillateur inorganique, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 102scintillateur inorganique — neorganinis kristalinis scintiliatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. inorganic crystal scintillator vok. anorganischer Kristallszintillator, m rus. неорганический кристаллический сцинтиллятор, m pranc. scintillateur à cristal… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 103scintillateur à cristal inorganique — neorganinis kristalinis scintiliatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. inorganic crystal scintillator vok. anorganischer Kristallszintillator, m rus. неорганический кристаллический сцинтиллятор, m pranc. scintillateur à cristal… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 104dujinis scintiliatorius — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gas scintillator vok. gasförmiger Szintillator, m rus. газообразный сцинтиллятор, m pranc. scintillateur gazeux, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 105gas scintillator — dujinis scintiliatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gas scintillator vok. gasförmiger Szintillator, m rus. газообразный сцинтиллятор, m pranc. scintillateur gazeux, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 106gasförmiger Szintillator — dujinis scintiliatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gas scintillator vok. gasförmiger Szintillator, m rus. газообразный сцинтиллятор, m pranc. scintillateur gazeux, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 107scintillateur gazeux — dujinis scintiliatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gas scintillator vok. gasförmiger Szintillator, m rus. газообразный сцинтиллятор, m pranc. scintillateur gazeux, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 108fast scintillator — spartusis scintiliatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. fast scintillator vok. schneller Szintillator, m rus. быстрый сцинтиллятор, m pranc. scintillateur rapide, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 109schneller Szintillator — spartusis scintiliatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. fast scintillator vok. schneller Szintillator, m rus. быстрый сцинтиллятор, m pranc. scintillateur rapide, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 110scintillateur rapide — spartusis scintiliatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. fast scintillator vok. schneller Szintillator, m rus. быстрый сцинтиллятор, m pranc. scintillateur rapide, m …

  Fizikos terminų žodynas