опак

 • 81противоположен — прил. противопоставен, срещуположен, насрещен, диаметрален, обратен, противен прил. съпоставен, сравнен, епичен прил. отстранен, далечен, различен прил. опак …

  Български синонимен речник

 • 82раздразнителен — прил. сприхав, избухлив, нервен, буен, чувствителен, кисел, разлютен, възбудим, гневен, сръдлив, капризен, нервозен, раздразним, заядлив, предизвикателен, докачлив прил. възбудителен, възбуждащ, дразнещ, блазнещ, съблазнителен, пикантен прил.… …

  Български синонимен речник

 • 83свадлив — прил. предизвикателен, раздразнителен, заядлив, драка, язвителен, жлъчен, хаплив, зъбат, сръдлив, нервен, оскърбителен, агресивен прил. своенравен, опак прил. кисел прил. лош, неприятен, опасен, застрашителен прил. остър, рязък …

  Български синонимен речник

 • 84своеволен — прил. самоволен, произволен, без разрешение, самоуправнически прил. безчинен, безнаказан, безотговорен, разпуснат, вироглав, непослушен, непокорен прил. своенравен, оригинален, особен, капризен прил. безпричинен, неоправдан прил. опак,… …

  Български синонимен речник

 • 85своенравен — прил. маниак, чуден, оригинален, капризен, упорит, чудноват, особен, своеобразен, странен, куриозен, опърничав, дръпнат, неразбран, опак, ни се води ни се кара, терсене прил. непокорен, своеволен, непостоянен, изменчив прил. вироглав прил.… …

  Български синонимен речник

 • 86твърдоглав — прил. упорит, неотстъпчив, непреклонен, твърд, инат, заинатен, корава глава, дебелоглав, непокорен, опак, непримирим прил. непохватен, нетактичен, глупав прил. непоклатим прил. опърничав прил. своенравен, неразбран прил …

  Български синонимен речник

 • 87терсене — същ. опак, обратен, не като другите, неудобен същ. неразбран, мъчен характер, мъчен човек, своеобразен, своенравен, дръпнат, ни се води ни се кара …

  Български синонимен речник

 • 88МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА — МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, в узком смысле слова есть техника микро скопирования и содержит правила обраще ния с микроскопом и вспомогательными аппаратами в целях рационального использования оптических свойств и механического устройства этих… …

  Большая медицинская энциклопедия

 • 89капо — копа опак …

  Краткий словарь анаграмм

 • 90опаковый — см. опак; ая, ое. О ая посуда …

  Словарь многих выражений