опак

 • 71не за показване — словосъч. обратен, опак, неподхождащ …

  Български синонимен речник

 • 72неподхождащ — прил. обратен, опак, не за показване прил. прекален, прекомерен, несъразмерен …

  Български синонимен речник

 • 73непокорен — прил. непослушен, немирен, недисциплиниран, неизпълнителен, несъблюдателен, необуздан, разюздан, разпуснат, вироглав, буен, твърдоглав, неукротим, неусмирим, неудържим, упорит прил. независим, своеволен прил. неподчинен, свободен, непобеден,… …

  Български синонимен речник

 • 74непостоянен — прил. променчив, променлив, променяем, изменчив, неустойчив, непоследователен, несигурен, колеблив прил. нерешителен, несмел прил. безпринципен, капризен, лекомислен, своенравен, безхарактерен прил. временен, преходен, конюнктурен прил.… …

  Български синонимен речник

 • 75неприятен — прил. противен, досаден, непоносим, отвратителен, антипатичен, омразен, лош, грозен, некрасив, неприветлив, несимпатичен, гнусен, възмутителен, нежелателен, нежелан, неканен, натрапен прил. скучен, дотеглив, отегчителен прил. груб, лаком,… …

  Български синонимен речник

 • 76неразбран — прил. неразгадаем, непонятен, неразбираем, необясним, неясен, мътен, тъмен, смътен, неосъзнат прил. опак, опърничав, див петел, твърдоглав, упорит, своенравен, ни се води ни се кара, не взема от дума, терсене прил. измъчен, нечетлив …

  Български синонимен речник

 • 77неудобен — прил. несгоден, неблагоприятен, несносен, неизгоден, неизносен, ненавременен, преждевременен, несвоевременен прил. неприспособим, непригоден, неподходящ, неуместен прил. неприличен прил. затруднителен, притеснителен, стеснителен прил. неловък,… …

  Български синонимен речник

 • 78обратен — прил. противен, насрещен, противоположен, противопоставен, опак прил. неподхождащ, не за показване прил. диаметрален …

  Български синонимен речник

 • 79опърничав — прил. упорит, непокорен, вироглав, твърдоглав, недисциплиниран, несговорен, непослушен, инат, заинатен, дръпнат, неразбран, опак, ни се води ни се кара, терсене, своеобразен, своенравен, не като другите, див петел прил. неприятен, своеволен …

  Български синонимен речник

 • 80превратен — прил. преломен, променлив, изменлив, изменчив, непостоянен прил. изопачен, извратен, изкривен, изменен, преиначен, опак прил. обратен, обърнат прил. неправилен, лъжлив прил. колеблив …

  Български синонимен речник